تدریس فردوسی پور + عکس

عادل فردوسی پور ، استاد دانشگاه صنعتی شریف است و درس زبان انگلیسی را تدریس می کند.

عادل فردوسی پور ، استاد دانشگاه صنعتی شریف است و درس زبان انگلیسی را تدریس می کند.
عکس/ فردوسی پور در حال تدریس
۲ مهر ۱۳۹۴ |
KHAMENEI