وزیراقتصاد راهی بیمارستان شد

وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در نشست هیات دولت، دچار ناراحتی قلبی شده و برای مداوا راهی بیمارستان شد. به گزارش فارس، شنیده ها حکایت از آن دارد که علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در جلسه هیات دولت با عارضه قلبی روبرو شده و به بیمارستان منتقل شد. اخبار رسیده […]

وزیر اقتصاد دچار عارضه قلبی شدوزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در نشست هیات دولت، دچار ناراحتی قلبی شده و برای مداوا راهی بیمارستان شد.

به گزارش فارس، شنیده ها حکایت از آن دارد که علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در جلسه هیات دولت با عارضه قلبی روبرو شده و به بیمارستان منتقل شد.

اخبار رسیده حکایت از آن دارد که در حال حاضر اوضاع جسمی طیب نیا رو به بهبود است و به توصیه پزشکان معالج، نیاز به استراحت مطلق دارد.

گفته می شود طیب نیا در جلسه هیات دولت با مشکل قلبی روبرو شده است که پس از آن با آمبولانس به بیمارستان منتقل شده است.

۲۶ شهریور ۱۳۹۴ |
KHAMENEI