ظریف در عربستان با ریش و دشداشه + عکس

عکس/ ظریف در عربستان با دشداشه عربی

۱۹ شهریور ۱۳۹۴ |
KHAMENEI