خیار کاشتن رسایی در پشت بام خانه ای + عکس

رسایی که قبلا عکسی از سبزی کاری خود منتشر کرده بود این تصویر را از پرورش خیار در پشت بام خانه اش بر روی صفحه اش در اینستاگرام قرار داده است.

رسایی که قبلا عکسی از سبزی کاری خود منتشر کرده بود این تصویر را از پرورش خیار در پشت بام خانه اش بر روی صفحه اش در اینستاگرام قرار داده است.

محصولات جدید رسایی (عکس)
۱۲ شهریور ۱۳۹۴ |
KHAMENEI