مرگ بر آمریکا دوباره بر سفارت آمریکا نقش بست + تصاویر

ظهر یکشنبه شعار مرگ بر آمریکا از دیوار های سفارت سابق آمریکا پاک شد، در پی این خبر و بازتاب های امروز بعد از ظهر طی اقدامی این شعار بار دیگر به دیوار های این مکان بازگشت.  

ظهر یکشنبه شعار مرگ بر آمریکا از دیوار های سفارت سابق آمریکا پاک شد، در پی این خبر و بازتاب های امروز بعد از ظهر طی اقدامی این شعار بار دیگر به دیوار های این مکان بازگشت.

 

۱۱ شهریور ۱۳۹۴ |
KHAMENEI