تعویض پرده خانه خدا + تصاویر

  هر ساله با نزدیک شدن به موسم حج، پرده کعبه در مسجدالحرام شهر مکه تعویض و پرده جدیدی جایگزین می شود.

 

هر ساله با نزدیک شدن به موسم حج، پرده کعبه در مسجدالحرام شهر مکه تعویض و پرده جدیدی جایگزین می شود.

۱۱ شهریور ۱۳۹۴ |
KHAMENEI