مراسم سوم وهفتم سیدعلی طباطبائی + عکس

مراسم سوم و ختم مرحوم علی طباطبایی، بازیگر جوان سریال های آشپز باشی و بچه های نسبتا بد در روز جمعه، ۱۳شهریور، از ساعت ۱۸ تا ۱۹:۳۰ در مسجد نور میدان فاطمی برگزار میگردد.

مراسم سوم و ختم مرحوم علی طباطبایی، بازیگر جوان سریال های آشپز باشی و بچه های نسبتا بد در روز جمعه، ۱۳شهریور، از ساعت ۱۸ تا ۱۹:۳۰ در مسجد نور میدان فاطمی برگزار میگردد.

نشانی و زمان مراسم سوم و هفتم«علی طباطبایی»

۱۱ شهریور ۱۳۹۴ |
KHAMENEI