دانلود هشت شب کامل محرم ۹۰ – حسن خلج

مراسم شب اول محرم سال ۱۳۹۰ برگزار شده در مسجد حضرت امیر (ع) ، با مداحی حاج حسن خلج و کربلایی محسن عرب خالقی  جهت دانلود کل مراسم بصورت فایل ZIP اینجا کلیک کنید. مراسم شب اول محرم سال ۱۳۹۰ برگزار شده در مسجد حضرت امیر (ع) ، با مداحی حاج حسن خلج و کربلایی محسن عرب خالقی  جهت […]

https://www.zohur12.ir/wp-content/uploads/2011/12/navayekhalaj.jpg

مراسم شب اول محرم سال ۱۳۹۰ برگزار شده در مسجد حضرت امیر (ع) ، با مداحی حاج حسن خلج و کربلایی محسن عرب خالقی

 جهت دانلود کل مراسم بصورت فایل ZIP اینجا کلیک کنید.

مراسم شب اول محرم سال ۱۳۹۰ برگزار شده در مسجد حضرت امیر (ع) ، با مداحی حاج حسن خلج و کربلایی محسن عرب خالقی

 جهت دانلود کل مراسم بصورت فایل ZIP اینجا کلیک کنید.

شب سوم محرم سال ۱۳۹۰ برگزار شده در مسجد حضرت امیر (ع) ، با مداحی حاج حسن خلج

 جهت دانلود کل مراسم بصورت فایل ZIP اینجا کلیک کنید.

مراسم شب چهارم محرم سال ۱۳۹۰ برگزار شده در مسجد حضرت امیر (ع) ، با مداحی حاج حسن خلج

 جهت دانلود کل مراسم بصورت فایل ZIP اینجا کلیک کنید.

مراسم شب پنجم محرم سال ۱۳۹۰ برگزار شده در مسجد حضرت امیر (ع) ، با مداحی حاج حسن خلج

 جهت دانلود کل مراسم بصورت فایل ZIP اینجا کلیک کنید.

مراسم شب ششم محرم سال ۱۳۹۰ برگزار شده در مسجد حضرت امیر (ع) ، با مداحی حاج حسن خلج

 جهت دانلود کل مراسم بصورت فایل ZIP اینجا کلیک کنید.

مراسم شب هفتم محرم سال ۱۳۹۰ برگزار شده در مسجد حضرت امیر (ع) ، با مداحی حاج حسن خلج

 جهت دانلود کل مراسم بصورت فایل ZIP اینجا کلیک کنید.

مراسم شب هشتم محرم سال ۱۳۹۰ برگزار شده در مسجد حضرت امیر (ع) ، با مداحی حاج حسن خلج

 جهت دانلود کل مراسم بصورت فایل ZIP اینجا کلیک کنید.

منبع : باغ فیض

۱۶ آذر ۱۳۹۰ |
KHAMENEI