سفارت ایران در لندن + تصاویر

مراسم بازگشایی و فعالیت کامل سفارت ایران در لندن پیش از ظهر روز یکشنبه برگزار شد.

مراسم بازگشایی و فعالیت کامل سفارت ایران در لندن پیش از ظهر روز یکشنبه برگزار شد.

۳ شهریور ۱۳۹۴ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI