علی دایی سرمربی صبای قم شد

علی دایی سرمربی صبای قم شد. سرمربی سابق پرسپولیس که این روزها شایعات زیادی در موردش شنیده می شود با صبای قم قراردادی یک ساله امضا کرد. عصرایران – علی دایی سرمربی صبای قم شد. سرمربی سابق پرسپولیس که این روزها شایعات زیادی در موردش شنیده می شود با صبای قم قراردادی یک ساله امضا کرد. […]

علی دایی سرمربی صبای قم شد. سرمربی سابق پرسپولیس که این روزها شایعات زیادی در موردش شنیده می شود با صبای قم قراردادی یک ساله امضا کرد.
عصرایران – علی دایی سرمربی صبای قم شد. سرمربی سابق پرسپولیس که این روزها شایعات زیادی در موردش شنیده می شود با صبای قم قراردادی یک ساله امضا کرد.

او در حالی این قرارداد را امضا کرد که جایگزین مهدی تارتار مربی سال شده بود . مریی ای که ظاهرا قرارشده زیر نظر علی دایی وبه عنوان دستیار به کارش ادامه دهد. طبق اخبار منتشر شده دایی امروز در تمرین صبا باتری به همه معرقی خوهد شد.
۲۶ تیر ۱۳۹۴ |
KHAMENEI