وزرای اسپانیا در راه ایران

خوسه مانوئل گارسیا مارگالو، وزیر خارجه اسپانیا، دیروز (چهارشنبه) اعلام کرد پس از فصل تابستان به‌همراه آنا پاستور و خوسه مانوئل سوریا، وزیران امور زیرساخت‌ها و صنعت و معدن، به ایران سفر خواهد کرد.

خوسه مانوئل گارسیا مارگالو، وزیر خارجه اسپانیا، دیروز (چهارشنبه) اعلام کرد پس از فصل تابستان به‌همراه آنا پاستور و خوسه مانوئل سوریا، وزیران امور زیرساخت‌ها و صنعت و معدن، به ایران سفر خواهد کرد.

۲۵ تیر ۱۳۹۴ |
KHAMENEI