ظریف در اینستاگرام درباره مذاکرات چه نوشت + عکس

محمدجواد ظریف در پست اخیر صفحه اینستاگرامش درمورد توافق دیروز با گروه کشورهای ۱+۵ بر سر مسائل هسته ای ایران نوشت: “توافق سقف نیست، بلکه یک پایه محکم است كه باید ساختن آن را شروع کنیم”

محمدجواد ظریف در پست اخیر صفحه اینستاگرامش درمورد توافق دیروز با گروه کشورهای ۱+۵ بر سر مسائل هسته ای ایران نوشت: “توافق سقف نیست، بلکه یک پایه محکم است كه باید ساختن آن را شروع کنیم”

جمله فلسفی ظریف درمورد مذاکرات

۲۴ تیر ۱۳۹۴ |
KHAMENEI