شادی مردم مشهد پس از توافق هسته ای + تصاویر

مردم مشهد روز سه شنبه پس از اعلام رسمی به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ای بین ایران و کشورهای عضو گروه ۱+ ۵ با برپایی جشن در خیابانها شادمانی کردند.

مردم مشهد روز سه شنبه پس از اعلام رسمی به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ای بین ایران و کشورهای عضو گروه ۱+ ۵ با برپایی جشن در خیابانها شادمانی کردند.
۲۴ تیر ۱۳۹۴ |
KHAMENEI