عکس آلن ایر بعد از توافق + عکس

آلن ایر سخنگوی فارسی زبان وزارت امور خارجه آمریکا در آخرین توئیت خود بعد از توافق هسته ای عکسی از یک روبیک حل شده را توییت کرد.

آلن ایر سخنگوی فارسی زبان وزارت امور خارجه آمریکا در آخرین توئیت خود بعد از توافق هسته ای عکسی از یک روبیک حل شده را توییت کرد.
۲۳ تیر ۱۳۹۴ |
KHAMENEI