مار،یک مار دیگر را خورد + تصاویر

مار گوبلس جزء معدود گونه‌ای از مارهاست که می‌تواند هم نوع خود را بخورد. منبع دیلی میل

مار گوبلس جزء معدود گونه‌ای از مارهاست که می‌تواند هم نوع خود را بخورد.

منبع دیلی میل

۲۳ تیر ۱۳۹۴ |
KHAMENEI