۵+۱ چند بمب هسته ای دارد + عکس

مه کشورهایی که بمب اتم دارند را در تصویر زیر ببینید.

مه کشورهایی که بمب اتم دارند را در تصویر زیر ببینید.
۱۹ تیر ۱۳۹۴ |
KHAMENEI