حمله ایرانیان به صفحه اینستاگرام اوباما + عکس

به گزارش ظهور۱۲، ایرانیان در فضای مجازی در پی زیادی خواهی های کاخ سفید  صفحه اینستاگرام باراک اوباما رئیس جمهور فعلی آمریکا بی نصیب نگذاشتند و پیام هایی با مضمون حمایت از رهبر معظم انقلاب وتوافق هسته ای در پست های این صفحه به کثرت دیده می شود

به گزارش ظهور۱۲، ایرانیان در فضای مجازی در پی زیادی خواهی های کاخ سفید  صفحه اینستاگرام باراک اوباما رئیس جمهور فعلی آمریکا بی نصیب نگذاشتند و پیام هایی با مضمون حمایت از رهبر معظم انقلاب وتوافق هسته ای در پست های این صفحه به کثرت دیده می شود

https://www.zohur12.ir/wp-content/uploads/2015/07/Untitled.png

۱۹ تیر ۱۳۹۴ |
KHAMENEI