نماز خواندن در حاشیه مذاکرات + عکس

مذاکرات ایران با کشورهای ۱+۵ به روزهای حساس خودش رسیده است. در این میان خبرنگاران رسانه های خارجی و ایرانی به شدت مشغول پوشش لحظه به لحظه مذاکرات هستند. اما تصویری از نماز خواندن یکی از خبرنگاران کشورمان در محل استقرار رسانه‌ها در مقابل هتل کوبورگ محل مذاکرات، توجه بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی را […]

مذاکرات ایران با کشورهای ۱+۵ به روزهای حساس خودش رسیده است. در این میان خبرنگاران رسانه های خارجی و ایرانی به شدت مشغول پوشش لحظه به لحظه مذاکرات هستند.

اما تصویری از نماز خواندن یکی از خبرنگاران کشورمان در محل استقرار رسانه‌ها در مقابل هتل کوبورگ محل مذاکرات، توجه بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی را به خود اختصاص داده است.

 

۱۹ تیر ۱۳۹۴ |
KHAMENEI