کار زیبای مترو در ایام رمضان + تصاویر

همزمان با ماه رمضان متروی تهران در اقدامی جالب فضایی را برای استفاده مسافران و بیماران از آبخوری اختصاص داده است.

همزمان با ماه رمضان متروی تهران در اقدامی جالب فضایی را برای استفاده مسافران و بیماران از آبخوری اختصاص داده است.

اقدام جالب مترو در ماه رمضان (عکس)
اقدام جالب مترو در ماه رمضان (عکس)
اقدام جالب مترو در ماه رمضان (عکس)
۱۰ تیر ۱۳۹۴ |
KHAMENEI