دوقلو های بهم چسبیده در قم + تصاویر

به گزارش مشرق، این دو قلوها هر دو پسر هستند و در ۲۹ هفتگی و هر کدام با وزن یک کیلو و ۲۵۰ گرم سه روز پیش متولد شدند. مسئول بخش “ان ای سی” بیمارستان الزهرای قم گفت: در حال حاضر دوقلوها در این بخش بستری هستند و از دستگاه، اکسیژن دریافت می کنند و […]

به گزارش مشرق، این دو قلوها هر دو پسر هستند و در ۲۹ هفتگی و هر کدام با وزن یک کیلو و ۲۵۰ گرم سه روز پیش متولد شدند.

مسئول بخش “ان ای سی” بیمارستان الزهرای قم گفت: در حال حاضر دوقلوها در این بخش بستری هستند و از دستگاه، اکسیژن دریافت می کنند و تا رسیدن به وضعیت بهتر در بخش “ان ای سی” بستری خواهند بود.

وی ادامه درمان دوقلوها را بعد از انجام “ام آر آی”، اعلام کرد و افزود: در “ام آر آی” ویژه وضعیت چسبندگی مغز نوزادان مشخص و با مشاوره پزشکی به والدین دوقلوها روش درمان ارائه می شود.

مادر این دوقلوها گفت: در بارداری پنجم صاحب این دوقلوها شده و ۳ پسر و یک دختر سالم هم دارد.

۹ تیر ۱۳۹۴ |
KHAMENEI