چهارمین روز دور نهایی مذاکرات ایران و ۱+۵ + تصاویر

 

1753940_UQ1A3389 1753941_UQ1A3440  1753943_UQ1A3445 1753944_UQ1A3403 1753945_UQ1A3448 1753946_UQ1A3454 1753947_UQ1A3466 1753948_UQ1A3473

۹ تیر ۱۳۹۴ |
KHAMENEI