ابتکارشهرداری بندر انزلی برای مسافرین نوروزی در ماه رمضان +تصاویر

رمضان! شهرداری انزلی به مناسبت فرارسیدن ماه رمضان برای غذا خوردن مسافرانی که به دلیل مسافت سفر قادر به روزه گرفتن نیستند، محلی را در نظر گرفت. به گزارش ایلنا، شهرداری انزلی به مناسبت فرارسیدن ماه رمضان برای غذا خوردن مسافرانی که به دلیل مسافت سفر قادر به روزه گرفتن نیستند، محلی را در نظر […]

رمضان!

عکس/ ابتکار شهرداری انزلی برای غذاخوردن در ماه رمضان!

شهرداری انزلی به مناسبت فرارسیدن ماه رمضان برای غذا خوردن مسافرانی که به دلیل مسافت سفر قادر به روزه گرفتن نیستند، محلی را در نظر گرفت.

به گزارش ایلنا، شهرداری انزلی به مناسبت فرارسیدن ماه رمضان برای غذا خوردن مسافرانی که به دلیل مسافت سفر قادر به روزه گرفتن نیستند، محلی را در نظر گرفت.

132571_351

132572_239

132573_412

۳ تیر ۱۳۹۴ |
KHAMENEI