کشت ذرت رنگی در بوشهر +تصاویر

تصویری از کشت ذرت رنگی که توسط کشاورز خوش ذوق بوشهری انجام گرفته در فضای مجازی منتشر شده که تعجب کاربران را برانگیخته است.

تصویری از کشت ذرت رنگی که توسط کشاورز خوش ذوق بوشهری انجام گرفته در فضای مجازی منتشر شده که تعجب کاربران را برانگیخته است.

ذرت رنگی در ایران (+عکس)

ذرت رنگی در ایران (+عکس)
۳ تیر ۱۳۹۴ |
KHAMENEI