صبحانه قاسم سلیمانی در عراق +عکس

سفره صبحانه سردار سلیمانی در عراق

سفره صبحانه سردار سلیمانی در عراق
۱ تیر ۱۳۹۴ |
KHAMENEI