مادر یک غواص شهید +عکس

عکس پسرشو گرفته بود دستش می گفت:پسرم غواص بوده،ببینید عکسشو دیشب اومده بود دانشگاه تهران عکس پسرشو گرفته بود دستش می گفت:پسرم غواص بوده،ببینید عکسشو می گفت: چشمم دیگه سو نداره و نمیتونم قشنگ ببینم می گفت: ببینید پیداش می کنید پسرمو . . . بیایید نیت کنیم،نه برای خودمون به نیت پدر مادرای شهدایی […]

عکس پسرشو گرفته بود دستش می گفت:پسرم غواص بوده،ببینید عکسشو

دیشب اومده بود دانشگاه تهران
عکس پسرشو گرفته بود دستش
می گفت:پسرم غواص بوده،ببینید عکسشو
می گفت: چشمم دیگه سو نداره و نمیتونم قشنگ ببینم
می گفت: ببینید پیداش می کنید پسرمو
.
.
.
بیایید نیت کنیم،نه برای خودمون
به نیت پدر مادرای شهدایی که نیستند
و پدر مادرهای شهدایی که دیگه نای راه رفتن ندارند
ساعت ۱۶ میدان بهارستان باشیم
و
از
این
۲۷۵
دسته
گل
استقبال
کنیم
۲۶ خرداد ۱۳۹۴ |
KHAMENEI