رژه کامیون ها برای استقبال از زوحانی +تصاویر

کامیون داران شهرستان گرمه در خراسان شمالی، جهت استقبال از دکتر روحانی با ۲۰۰ دستگاه کامیون کشنده، رژه برگزار کردند.

کامیون داران شهرستان گرمه در خراسان شمالی، جهت استقبال از دکتر روحانی با ۲۰۰ دستگاه کامیون کشنده، رژه برگزار کردند.
تصاویر/ رژه کامیون‌ها در مراسم استقبال از روحانی!
تصاویر/ رژه کامیون‌ها در مراسم استقبال از روحانی!
تصاویر/ رژه کامیون‌ها در مراسم استقبال از روحانی!
تصاویر/ رژه کامیون‌ها در مراسم استقبال از روحانی!
تصاویر/ رژه کامیون‌ها در مراسم استقبال از روحانی!
تصاویر/ رژه کامیون‌ها در مراسم استقبال از روحانی!
تصاویر/ رژه کامیون‌ها در مراسم استقبال از روحانی!
تصاویر/ رژه کامیون‌ها در مراسم استقبال از روحانی!
تصاویر/ رژه کامیون‌ها در مراسم استقبال از روحانی!
تصاویر/ رژه کامیون‌ها در مراسم استقبال از روحانی!
۲۴ خرداد ۱۳۹۴ |
KHAMENEI