تشییغ جنازه محمدعلی شاه در ایتالیا +تصاویر

سایت موسسه مطالعات تاریخ معاصر نوشت: محمدعلی‌شاه قاجار (۱۲۵۱ – ۱۳۰۴ ش) ششمین پادشاه از دودمان قاجار بود. او در ۱۲۸۵ خورشیدی به سلطنت رسید و به مخالفت با مشروطه پرداخت. مجلس شورای ملی را به توپ بست و آزادیخواهان را به قتل رساند. او پس از فتح تهران توسط مشروطه‌خواهان، به سفارت روسیه در […]

سایت موسسه مطالعات تاریخ معاصر نوشت: محمدعلی‌شاه قاجار (۱۲۵۱ – ۱۳۰۴ ش) ششمین پادشاه از دودمان قاجار بود. او در ۱۲۸۵ خورشیدی به سلطنت رسید و به مخالفت با مشروطه پرداخت. مجلس شورای ملی را به توپ بست و آزادیخواهان را به قتل رساند.

او پس از فتح تهران توسط مشروطه‌خواهان، به سفارت روسیه در تهران پناهنده شد و با فشارهای داخلی و خارجی و با تحقیر مجبور به ترک ایران شد. مشروطه‌خواهان پس از وی پسر خردسالش احمدشاه را به سلطنت انتخاب کردند. وی بعد از تبعید به بندر ساوونا در ایتالیا رفت و در آن‌جا در سال ۱۳۴۴ ق درگذشت. پیکرش را در کربلا دفن کردند.

تشییع‌جنازه محمدعلی شاه در ایتالیا +تصاویرتشییع‌جنازه محمدعلی شاه در ایتالیا +تصاویر

تشییع‌جنازه محمدعلی شاه در ایتالیا +تصاویر

تشییع‌جنازه محمدعلی شاه در ایتالیا +تصاویر

۱۸ خرداد ۱۳۹۴ |
KHAMENEI