دستفروش با انصاف +عکس

تصویری از یک دستفروش که گفته می‌شود به مناطق محروم سیستان و بلوچستان تعلق دارد.

تصویری از یک دستفروش که گفته می‌شود به مناطق محروم سیستان و بلوچستان تعلق دارد.

دسفروش با انصاف
۱۴ خرداد ۱۳۹۴ |
KHAMENEI