سردار سپاه ایران در لباس داعشی ها +عکس

تصویری از سردار سامرا شهید سید حمید تقوی با لباس مبدل داعشی می بینید.

تصویری از سردار سامرا شهید سید حمید تقوی با لباس مبدل داعشی می بینید.

۱۴ خرداد ۱۳۹۴ |
KHAMENEI