مرگ بر آمریکا بر روی غذاهای نذری +تصاویر

عکس/ اقدام جالب فرهنگی روی غذای نذری

عکس/ اقدام جالب فرهنگی روی غذای نذری

عکس/ اقدام جالب فرهنگی روی غذای نذری

عکس/ اقدام جالب فرهنگی روی غذای نذری

عکس/ اقدام جالب فرهنگی روی غذای نذری

۱۴ خرداد ۱۳۹۴ |
KHAMENEI