عیادت دایی از مایلی کهن +عکس

جمعی از فوتبالی ها با حضور در بیمارستان از مایلی کهن عیادت کردند.

جمعی از فوتبالی ها با حضور در بیمارستان از مایلی کهن عیادت کردند.
عیادت دایی از مایلی کهن در بیمارستان (عکس)
۱۱ خرداد ۱۳۹۴ |
KHAMENEI