مراسم شب ششم محرم ۹۰ – حاج محمود کریمی

دانلود صوتی : بخش اول – روضه [حاج محمود کریمی] [۹:۳۶] بخش دوم – روضه [حاج محمود کریمی] [۱۶:۲۹] بخش سوم – زمینه [حاج محمود کریمی] [۱۰:۲۵] بخش چهارم – واحد [حاج محمود کریمی] [۸:۵۹] بخش پنجم – واحد [حاج محمود کریمی] [۵:۱۵] بخش ششم – شور [حاج محمود کریمی] [۱۱:۳۵] دانلود تصویری : Fotros-Shab06-01.mp4 […]

مراسم شب 6 محرم ۹۰ با مداحی حاج محمود کریمی

دانلود صوتی :

دانلود تصویری :

بر چسب ها
۱۰ آذر ۱۳۹۰ |
KHAMENEI