۳۲ تن از اعتصاب کنندگان در بریتانیا دستگیر شدند !

۳۲ نفر از تظاهر کنندگان انگلیسی که در لندن به تدابیر سخت گیرانه اقتصادی دولت اعتراض و اعتصاب کرده اند ، بازداشت شدند. به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از شبکه تلویزیونی پرس تی وی ، حدود دو میلیون نفر از کارکنان بخش عمومی در انگلیس اعتصابی بیست و چهار ساعته را ترتیب می […]

۳۲ نفر از تظاهر کنندگان انگلیسی که در لندن به تدابیر سخت گیرانه اقتصادی دولت اعتراض و اعتصاب کرده اند ، بازداشت شدند.

به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از شبکه تلویزیونی پرس تی وی ، حدود دو میلیون نفر از کارکنان بخش عمومی در انگلیس اعتصابی بیست و چهار ساعته را ترتیب می دهند که بزرگترین اعتصاب انگلیس در دهه های اخیر است.

۱۰ آذر ۱۳۹۰ |
KHAMENEI