یونان امروز کامل فلج خواهد شد !

تمام بخش های خدماتی یونان فردا در اعتراض به برنامه ریاضت اقتصادی دولت این کشور،‌اعتصاب خواهند کرد. به گزارش فارس به نقل از خبرگزاری آلمان، روز پنجشنبه و همزمان با آغاز اعتصاب سرتاسری کارگران یونانی به مدت ۲۴ ساعت، تمام خدمات عمومی دراین کشور متوقف خواهد شد. این اقدام کارگران یونانی در اعتراض به برنامه […]

تمام بخش های خدماتی یونان فردا در اعتراض به برنامه ریاضت اقتصادی دولت این کشور،‌اعتصاب خواهند کرد.

به گزارش فارس به نقل از خبرگزاری آلمان، روز پنجشنبه و همزمان با آغاز اعتصاب سرتاسری کارگران یونانی به مدت ۲۴ ساعت، تمام خدمات عمومی دراین کشور متوقف خواهد شد.

این اقدام کارگران یونانی در اعتراض به برنامه ریاضت اقتصادی دولت یونان اعمال می شود.

این هفتمین اعتصاب در یونان طی سال جاری است که بر اساس آن تمامی دفاتر حکومتی و خدمات عمومی، گمرک ها، مدارس و دادگاه ها از فعالیت خواهند ایستاد و بیمارستان ها با حداقل کارمندان و فقط در بخش اورژانس کار خواهند کرد.

همچنین در اعتصاب فردا تمامی خدمات ریلی متوقف خواهد شد و کشتی ها نیز بندرها را ترک نخواهند کرد.

۱۰ آذر ۱۳۹۰ |
KHAMENEI