اعتصاب بیش ۲۰۰۰,۰۰۰ کارمند دولت انگلیس/وضعیت اقتصادی انگلستان هم رو به وخامت است

اعتصاب بیش از دو میلیون نفر از کارکنان بخش های دولتی انگلیس آغاز شد. به گزارش خبرگزاری کویت: این اعتصاب که قرار است ۲۴ ساعت ادامه داشته باشد در اعتراض به پایین بودن میزان دستمزدها اعلام شده است. اعتصاب به طور تدریجی آغاز شد و در حال گسترش است در نتیجه انتظار می رود به […]

اعتصاب بیش از دو میلیون نفر از کارکنان بخش های دولتی انگلیس آغاز شد.


به گزارش خبرگزاری کویت: این اعتصاب که قرار است ۲۴ ساعت ادامه داشته باشد در اعتراض به پایین بودن میزان دستمزدها اعلام شده است.

اعتصاب به طور تدریجی آغاز شد و در حال گسترش است در نتیجه انتظار می رود به زودی به مدارس، بیمارستان ها، فرودگاهها، بنادر و برخی از ادارات مهم دیگر هم برسد.

هم زمان با آغاز اعتصاب وزیر دارایی انگلیس اعتصاب را راهبردی نادرست و بی نتیجه خواند و خواستار آن شد تا معترضان به میز گفتگو باز گردند.

وزیر دارایی انگلیس گفت: ” اعتصاب راه رسیدن به هدف نیست بلکه هم زمان با مشکلات مالی در انگلیس، راهی است که کشور را در برابر گزینه های دشواری قرار می دهد و حتی نتیجه آن می تواند ورشکستگی کشور باشد”.

۹ آذر ۱۳۹۰ |
KHAMENEI