عکس محمدرضا پهلوی در سافرت انگلیس + تصویر

دانشجویان معترض در جریان ورود به سفارت رژیم انگلیس در تهران، تصاویری از محمدرضا پهلوی و خاندان سلطنتی سابق ایران را از اتاق‌های سفارتخانه بدست آوردند. به گزارش فارس، دانشجویان عصر امروز سه شنبه در جریان تسخیر سفارت رژیم انگلیس در تهران، تصاویری از محمدرضا پهلوی شاه مخلوع و خاندان سلطنتی سابق ایران را از […]

دانشجویان معترض در جریان ورود به سفارت رژیم انگلیس در تهران، تصاویری از محمدرضا پهلوی و خاندان سلطنتی سابق ایران را از اتاق‌های سفارتخانه بدست آوردند.


به گزارش فارس، دانشجویان عصر امروز سه شنبه در جریان تسخیر سفارت رژیم انگلیس در تهران، تصاویری از محمدرضا پهلوی شاه مخلوع و خاندان سلطنتی سابق ایران را از اتاق‌های سفارتخانه بدست آوردند.

انگلیس از جمله عوامل اصلی کوتای ۲۸ مرداد در ایران بود، کودتایی که منجر به روی کار آمدن دوباره دیکتاتوری پهلوی در کشورمان بود.

۹ آذر ۱۳۹۰ |
KHAMENEI