بدن نمایی زننده خانم هنرمند در نمایشگاه چین+عکس

خودنمایی زننده و آزار دهنده خانم هنرمند در نمایشگاه ، بروز چنین رفتارهای عذاب اوری در نوع خود جالب توجه است.خانم هنرمند با خواب عجیب در نمایشگاه بیجینگ برخی از شاهدان را به تعجب وا داشته است. در ۹ آگوست خانم هنرمند به نام زو یی با خودنمایی عذاب اور خود نگاه مراجعه کنندگان را […]

خودنمایی زننده و آزار دهنده خانم هنرمند در نمایشگاه ، بروز چنین رفتارهای عذاب اوری در نوع خود جالب توجه است.خانم هنرمند با خواب عجیب در نمایشگاه بیجینگ برخی از شاهدان را به تعجب وا داشته است.

در ۹ آگوست خانم هنرمند به نام زو یی با خودنمایی عذاب اور خود نگاه مراجعه کنندگان را به سمت و سوی خود کشاند.وی در حالی که خود را کاملا برهنه نموده است روی تخت معذب به مطالعه و بازی می پردازد.

کار هنری خانم “۳۶ روز”نام دارد و در نمایشگاه Art Now Gallery بیجینگ برپا شده است و از ۹ آگوست آغاز و تا ۱۳ سپتامبر ادامه دارد.ب وی تصمیم گرفته است مدت ۳۶ روز را روی این تخت سپری نماید.وی روی این تخت آهنی ناجور می خوابد و در اوقات فراغت به بازی با موبایلش می پردازد

1jceapy0

yz34for4

3xvsof3p

k2getopj

z95w0coc

ai1hxv2g

۴ دی ۱۳۹۳ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI