گزارش تصویری از سخنرانی دکتر حسن عباسی در دانشگاه جیرفت

تصاویری از سخنرانی دکتر حسن عباسی در دانشگاه جیرفت-سالن آمفی تئاتر دانشکده فنی و مهندسی مورخ ۳۰ مهر ۹۳ پیرامون موضوع “خط امام، ریزش ها و رویش ها”/حسین برخورداری  

تصاویری از سخنرانی دکتر حسن عباسی در دانشگاه جیرفت-سالن آمفی تئاتر دانشکده فنی و مهندسی مورخ ۳۰ مهر ۹۳ پیرامون موضوع “خط امام، ریزش ها و رویش ها”/حسین برخورداری

Abbasi-jiroft (1) Abbasi-jiroft (2) Abbasi-jiroft (3)  Abbasi-jiroft (5) Abbasi-jiroft (6) Abbasi-jiroft (7) Abbasi-jiroft (8)

۳ آبان ۱۳۹۳ |
KHAMENEI