قاتل شهید علی خلیلی به قصاص نفس محکوم شد

رییس شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری استان تهران از صدور حکم پرونده ضارب شهید خلیلی خبر داد. قاضی اصغرزاده ، در این باره اظهار کرد: پس از رسیدگی به پرونده ضارب شهید خلیلی، هیات رسیدگی‌کننده به این پرونده با اکثریت آرا نظر به قصاص متهم این پرونده داشتند. وی افزود: بر همین اساس ضارب شهید خلیلی […]

رییس شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری استان تهران از صدور حکم پرونده ضارب شهید خلیلی خبر داد.

قاضی اصغرزاده ، در این باره اظهار کرد: پس از رسیدگی به پرونده ضارب شهید خلیلی، هیات رسیدگی‌کننده به این پرونده با اکثریت آرا نظر به قصاص متهم این پرونده داشتند.

وی افزود: بر همین اساس ضارب شهید خلیلی به قصاص نفس محکوم شد./ایسنا

۷ مهر ۱۳۹۳ |
ارسال دیدگاه

نويسنده ديدگاه :میم

خدا قضات عادلمان را حفظ کند که نگذاشتند خون شهید پایمال شود

KHAMENEI