عکس| صعود روحانی کوهنورد به قله آرارات ترکیه

عکس: علی اسفندیار

عکس: علی اسفندیار

۶ مهر ۱۳۹۳ |
KHAMENEI