علی دایی در لباس سربازی+عكس

زمانه عوض شده اما فکر نمی‌کردیم این قدر عوض شده باشد که بازیکنان فوتبال راهی برای فرار از بازی در تیم‌های نظامی پیدا کنند! علی دایی كه همه، فوتبال ایران را با نام او می‌شناسند و اوضاع و احوال مالی خوبی دارد لباس سربازی به تن و دو سال خدمت كرد. ستوان دوم علی دایی […]

زمانه عوض شده اما فکر نمی‌کردیم این قدر عوض شده باشد که بازیکنان فوتبال راهی برای فرار از بازی در تیم‌های نظامی پیدا کنند! علی دایی كه همه، فوتبال ایران را با نام او می‌شناسند و اوضاع و احوال مالی خوبی دارد لباس سربازی به تن و دو سال خدمت كرد.

ستوان دوم علی دایی در اولین روزهای خدمت مقدس سربازی در سال ۱۳۷۰
۴ مهر ۱۳۹۳ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI