سیگاری بودن کودکان اندونزی+تصاویر

یگاری بودن آردی ۲ ساله،  نهایت طیف گرایشی نگران‌‌کننده در اندونزی است. داده‌های به دست آماده از سازمان مرکزی آمار این کشور نشان می‌دهد که ۲۵ درصد کودکان ۳ تا ۱۵ ساله اندونزیایی سیگار را امتحان کرده‌اند، و ۳٫۲ درصد آنها سیگاری‌های فعال هستند. به گزارش این سازمان درصد کودکان ۵ تا ۹ ساله اندونزیایی […]

یگاری بودن آردی ۲ ساله،  نهایت طیف گرایشی نگران‌‌کننده در اندونزی است. داده‌های به دست آماده از سازمان مرکزی آمار این کشور نشان می‌دهد که ۲۵ درصد کودکان ۳ تا ۱۵ ساله اندونزیایی سیگار را امتحان کرده‌اند، و ۳٫۲ درصد آنها سیگاری‌های فعال هستند.

به گزارش این سازمان درصد کودکان ۵ تا ۹ ساله اندونزیایی که سیگار می‌کشند، از ۰٫۴ درصد در سال ۲۰۰۱ به ۲٫۸ درصد در سال ۲۰۰۴ افزایش یافت.

۳۰ شهریور ۱۳۹۳ |
ارسال دیدگاه

نويسنده ديدگاه :m2

اینا خانواده ندارند؟؟

KHAMENEI