فرد موفق از نگاه آیت الله بهجت چه ویژگی هایی دارد؟

مرحوم آیت الله بهجت:اجزترین مردم کسى است که از دعا کردن عاجز باشد!و موفق کسى است که دعایش با شرایط، یعنى به شرط توبه و صادقانه و حقیقى و مستمرّ باشد،و در صورت تأخیر در اجابت ناامید نشود،و دست از دعا و تضرع و التماس برندارد و مأیوس نشود؛زیرا یأس از رحمت خدا و استجابت، […]

مرحوم آیت الله بهجت:اجزترین مردم کسى است که از دعا کردن عاجز باشد!و موفق کسى است که دعایش با شرایط، یعنى به شرط توبه و صادقانه و حقیقى و مستمرّ باشد،و در صورت تأخیر در اجابت ناامید نشود،و دست از دعا و تضرع و التماس برندارد و مأیوس نشود؛زیرا یأس از رحمت خدا و استجابت، از بلایى که براى برطرف شدن دعا مى‌کند، بدتر است.

تضرع و دعا نه فقط برای آن وقت که خانه ما را خراب مى‌کنند،بلکه الآن هم که خانه‌هاى برادران و خواهران دینى ما را خراب مى‌کنند باید دعا کنیم؛

زیرا خانه برادران دینى مثل خانه خود ماست.خدا کند که به دواى درد خود در این مواقع مُلْهَم شویم./جهان نیوز

در محضر آیت‌الله بهجت، ج٣، نکته۴۶٨

۲۵ شهریور ۱۳۹۳ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI