بازار لباس روحانیت در قم+تصاویر

در آستانه سال جدید تحصیلی حوزه های علمیه بازار لباس روحانیان رونق بیشتری دارد. عکس: محمد کوهپایی

در آستانه سال جدید تحصیلی حوزه های علمیه بازار لباس روحانیان رونق بیشتری دارد.

عکس: محمد کوهپایی

۲۳ شهریور ۱۳۹۳ |
ارسال دیدگاه

نويسنده ديدگاه :معین

!

KHAMENEI