آیا امکان کپی کردن فایل PDF در WORDوجود دارد؟

رفند های بسیاری برای کپی کردن متن از فایل های PDF وجود دارد تا نیازی به تایپ متن نباشد. یکی از راحت ترین روش های این کار ترفند زیر است: ۱- گوگل کروم را باز کنید. ۲- فایل PDF را ذخیره کنید. ۳-فایل ذخیره شده را بکشید و در صفحه گوگل کروم رها کنید. حالا […]

رفند های بسیاری برای کپی کردن متن از فایل های PDF وجود دارد تا نیازی به تایپ متن نباشد. یکی از راحت ترین روش های این کار ترفند زیر است:

۱- گوگل کروم را باز کنید.
۲- فایل PDF را ذخیره کنید.
۳-فایل ذخیره شده را بکشید و در صفحه گوگل کروم رها کنید.

حالا میتوانید براحتی کپی کنید

۲۳ شهریور ۱۳۹۳ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI