ضربات شلاق مجازات فروش سیگار در داعش

یک منبع محلی در استان نینوا روز چهارشنبه اعلام کرد: سران داعش در شهر موصل و مناطق تحت اشغال خود، کسانی را که به فروش سیگار اقدام کنند، ضمن مصادره اموال، به ۳۰ ضربه شلاق محکوم می کنند. یادآور می شود که داعش در ۱۷ جولای (۲۷ تیر ماه)، سیگار کشیدن را در مناطق تحت […]

یک منبع محلی در استان نینوا روز چهارشنبه اعلام کرد: سران داعش در شهر موصل و مناطق تحت اشغال خود، کسانی را که به فروش سیگار اقدام کنند، ضمن مصادره اموال، به ۳۰ ضربه شلاق محکوم می کنند.

یادآور می شود که داعش در ۱۷ جولای (۲۷ تیر ماه)، سیگار کشیدن را در مناطق تحت سیطره خود ممنوع و حرام اعلام کرده بود.

۲۰ شهریور ۱۳۹۳ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI