خانم رئیس جمهور سوار بر موتور سیکلت+عکس

رییس جمهور جنجالی آرژانتین، عکسی از خود که سوار بر یک موتور سیکلت است در صفحه شبکه اجتماعی خود ، منتشر کرده است. خانم رییس جمهور در توضیح این عکس نوشته است: « موتورسواری من در حاشیه افتتاح یک کارخانه تولید موتور سیکلت».

رییس جمهور جنجالی آرژانتین، عکسی از خود که سوار بر یک موتور سیکلت است در صفحه شبکه اجتماعی خود ، منتشر کرده است. خانم رییس جمهور در توضیح این عکس نوشته است: « موتورسواری من در حاشیه افتتاح یک کارخانه تولید موتور سیکلت».
عکس/ موتور سواری خانم رییس‌جمهور
۱۸ شهریور ۱۳۹۳ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI