نهاوندیان سوار بر موتور سیکلت+عکس

محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور بدلیل رسیدگی به مشکلات و گفتگو با مراجعین در جلسه توسعه و سرمایه گذاری استان خراسان رضوی از همراهی با کاروان دولت جاماند و برای رسیدن به جلسه هیات دولت، موتور سیکلت عبوری یکی از هموطنان مشهدی را ترجیح داد.

محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور بدلیل رسیدگی به مشکلات و گفتگو با مراجعین در جلسه توسعه و سرمایه گذاری استان خراسان رضوی از همراهی با کاروان دولت جاماند و برای رسیدن به جلسه هیات دولت، موتور سیکلت عبوری یکی از هموطنان مشهدی را ترجیح داد.
عکس/ موتور‌سواری رئیس‌دفتر رئیس جمهور

عکس/ موتور‌سواری رئیس‌دفتر رئیس جمهور

۱۷ شهریور ۱۳۹۳ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI