مسعود شجاعی به قطر می آید

یک سایت قطری نوشت: مسعود شجاعی مهاجم ایرانی فصل گذشته لاس‌پالماس اسپانیا به زودی با یک تیم قطری قرارداد می‌بندد. با اعلام این سایت، شجاعی از چند تیم قطری پیشنهاد دارد و در این خصوص امروز تصمیم نهایی خود را خواهد گرفت. منبع: فارس

یک سایت قطری نوشت: مسعود شجاعی مهاجم ایرانی فصل گذشته لاس‌پالماس اسپانیا به زودی با یک تیم قطری قرارداد می‌بندد.

با اعلام این سایت، شجاعی از چند تیم قطری پیشنهاد دارد و در این خصوص امروز تصمیم نهایی خود را خواهد گرفت.
منبع: فارس

۱۷ شهریور ۱۳۹۳ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI