هشتمین جلسه دادگاه مهدی هاشمی پایان یافت

هشتمین جلسه از رسیدگی به اتهامات امنیتی و اقتصادی مهدی هاشمی رفسنجانی پایان یافت هشتمین جلسه رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی که در شعبه ی ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه برگزار شده بود،لحظاتی قبل پایان یافت. تاکنون ۸ جلسه برای رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی تشکیل شده است. جلسات قبلی به قرائت کیفرخواست […]

هشتمین جلسه از رسیدگی به اتهامات امنیتی و اقتصادی مهدی هاشمی رفسنجانی پایان یافت

هشتمین جلسه رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی که در شعبه ی ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه برگزار شده بود،لحظاتی قبل پایان یافت.

تاکنون ۸ جلسه برای رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی تشکیل شده است. جلسات قبلی به قرائت کیفرخواست صادره از سوی نماینده دادستانی و ارائه دفاعیات مهدی هاشمی اختصاص یافت.

در جلسه گذشته، محمود علیزاده طباطبایی یکی از وکلای مهدی هاشمی گفته بود که مطلب کیهان لندن در ارتباط با مهدی هاشمی سندسازی سرویس اطلاعاتی انگلیس است./ایسنا

۱۲ شهریور ۱۳۹۳ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI